معرفی اثار

موضوع «دین اسلام دین بدون زمان و مکان » توسط استاد محمد قدسی با استفاده از آیات قران کریم و مثنوی شریف

  «دین اسلام دین بدون زمان و مکان» اخیراً یک اشکال به دین اسلام و پیامبر (ص) از طرف فرقة بهائیت و پیروان زرتشت  بسیار مطرح می شود و آن این است  که طبق بسیاری از آیات قرآن هر پیامبری برای امت خویش نازل شده و با زبان قوم خود ...

ادامه نوشته »