خانه / مقالات / اشعار / دیوان عترت خورشید / دوبیتی های پیوسته

دوبیتی های پیوسته

سرودۀ استاد محمد قدسی – روزگار کودکی – دیوان عترت خورشید

روزگار كودكي   نيمه شب بود و خانه غرق سكوت دل و دلتنگي و من و مهتاب ره اَفسانه مي زدم با دل تا به افسون ، مگر رود در خواب آنچه بود از گذشته ها در ياد پيش چشمم عبور مي كردند خاطرات تمام كودكيم روي ذهنم مرور مي ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی – سپید پوش – دیوان عترت خورشید

سپيد پوش   باز ديشب ،كنار بستر خويش مَلَكِ قبض روح را ديدم خويش را ، چون كبوتري حيران در كف باز ، مبتلا ديد چشم در چشم خوابناكم دوخت لحظه سخت و هولناكي بود كرد آهنگ قبض روح مرا آه از آن لحظة ملال آلود روحم از جسم ، ...

ادامه نوشته »