قصائد

قصیدۀ «اولین زائر اربعین» سرودۀ استاد محمد قدسی

اولین زائر اربعین (در وصف جابربن عبدالله انصاری) توئی در همطرازی ، بوذر و عمار ای جابر یکی از پنج یار  حیدر کرار ای جابر به دانش  نشر فرهنگ تشیع هست مدیونت زانواع سعادت ها تو بر خوردار ای جابر رسیدی در حضور هفت معصوم ای سلیمان خو خبر آوردی ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای معلم – دیوان عترت خورشید

معلّم   نور خدا تابد ز رخسار معلّم جان تازه می­گردد به دیدار معلّم   در راه استعداد ، پروردن شب و روز خون جگر خوردن بود کار معلّم   در شاه­راه کوی ارشاد و هدایت باشد براق عشق، رهوار معلّم   دور از حقیقت مانی ای شاگرد مکتب ! ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای استاد صحت – دیوان عترت خورشید

تقدیم به استاد صحت«شیرانی»   کس ندارد در غزل ، شور فراوان تو را برنتابد خانة نی ، سوز پنهان تو را   هر کجا مضمون بکری هست ، صید طبع توست معنی بیگانه ، چون گوئی­ست چوگان تو را   دورة تو ، دورة تجدید سبک صائب است نکته­سنجان ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی در وصف مولانا صائب – دیوان عترت خورشید

قصیده در وصف مولانا صائب   سیر گل­گشت سخن ، باغ و بهار صائب­است معنی و مضمون رنگین ، لاله­زار صائب­است   عطر گیسوی خیال از ، نافة الفاظ اوست چین معنی ، کلک پر نقش و نگار صائب­است   نقش بر دشت غزل ، رَدّ ِغزال کلک اوست مشکِ ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای شاعر گرانقدر استاد صاعد اصفهانی- دیوان عترت خورشید

تقدیم به استاد صاعد اصفهانی   در غروب بی­کسی­ها ، غم­گسارم صاعد­است در شب غم ، چلچراغ شام تارم صاعد­است   سال­ها محفل به محفل گشتم و در­یافتم بیش ، از هر هم­نوائی ، غم­گسارم صاعد­است   آن­که بی­عطر حضورش در گلستان سخن شاخه­ای خشکیده و بی­برگ و بارم ، ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی – بی نشان – دیوان عترت خورشید

بي نشان   بي­نام و بي­نشان است ، او را كه مي­شناسد ؟ پيدا ولي نهان است او را كه مي­شناسد ؟   عطر سلام دارد ، سحر كلام دارد با خلق مهربان­است ، او را كه مي­شناسد ؟   وقت سخن چو طوطي ، خوش­نغمه و شكر­ريز شيرين چو ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی – تندیس سبز – دیوان عترت خورشید

تندیس سبز   با چنین شوری که در جوهر نهان دارد درخت بر سر هر شاخه مرغی نغمه­خوان دارد درخت   در بهاران چون برآرد شاخه­هایش برگ و بار هر دم از نو جلوه­ای در بوستان دارد درخت   لانه می­سازند طرف شاخه­اش گنجشک و سار بهر مرغان چمن ، ...

ادامه نوشته »