رباعیات

سرودۀ استاد محمد قدسی – رباعیات – دیوان عترت خورشید

اكرام كنيد ، شعر موزون مرا با سفسطه نشكنيد ، قانون مرا   عنقاي تخيلّم به قاف معناست سنجيده كنيد نقد ، مضمون مرا یک دسته بهشت جاودان می­خواهند یک دسته ز دوزخش امان می­خواهند   بی­نام ونشانند ، گروهی که ز دوست او را ز همه کون و مکان ...

ادامه نوشته »