خانه / مقالات / اشعار (صفحه 20)

اشعار

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امام هادی (ع) – دیوان عترت خورشید

امام دهم حضرت امام هادیg   گل­اندامی که هر جا می­چمد سرو خرامانش صبا می­آید از شش سو ، به شوق بوسه­بارانش     دل­آرا شاهدی غیبی که در اقلیم شیدائی دل عشاق عالم هست چون گوئی به چوگانش   هزاران پیر کنعان را گریبان چاک می­بینی نگاهی گر ز ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امام موسی کاظم (ع) – دیوان عترت خورشید

امام موسي­کاظمg   در اين قصيده به توفيق ايزد بي­چون رقم زدم ز سر عشق و اعتقاد درون   مديح حضرت كاظمg ، امام هفتم را كه هست ، دين خدا در پناه او مأمون   نهم سلالة معصوم ، از تبار رسولo كه خلق را به سوي خالق است ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امام محمدباقر(ع) – دیوان عترت خورشید

امام محمد باقرg   زمِهر، سينه سپردم ولاي حيدر را بر آستانة عشقش ، نهاده­ام سر را   همان كه درگه او ، كعبۀ مراد من است و من به صبح ازل ، برگزيدم آن در را   خوشا هزار خوش آوازه­ای كه مي­سازد به ساز طبع گهربار، مدح حيدر ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امیرمؤمنان امام علی (ع) – دیوان عترت خورشید

نادعلی   من ناد علی می­گویم با صوت جلی می­گویم هو یا مددی یا مولا ، هو یا مددی یا مولا * در هر بند بیت بالا تکرار شود   امشب مستم مستانه ، مهمان شب میخانه در ساغر دل دارم می ، از چشم خوش جانانه   امشب شده ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امیرمؤمنان امام علی (ع) – دیوان عترت خورشید

چهارم اهل كِسا   عالم ايجاد، گداي علي ستg دست به­دامان عطاي علي ستg   عطر تلاوت به دم جبرئيل از نفس غاليه­ساي علي ستg   سرمة چشم همة عاشقان خاك در صحن و سراي علي ستg   نقطة بائي كه به بسم­الله است گنج علوم است و سزاي علي ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امیرمؤمنان امام علی (ع) – دیوان عترت خورشید

رباعی در مدح حضرت علیg   سِرِّ ازلي قبلة حاجات عليg است لب­ريز ز بادة مناجات عليg است   از راه نجف به کعبه باید شد ، چون مقصد ز حرم ، مقام و ميقات عليg است اي آن­كه ترا گشود دامان ، كعبه ! در خانه خود نمود مهمان ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امیرمؤمنان امام علی (ع) – دیوان عترت خورشید

مثنوی غدیر خم   ساقی ! امشب پا در این مجلس گذار تا که شوری تازه بنشیند به بار   امشب این محفل ، به نام عشق هو است حال­گردانی ، زجام عشق هو است   از غدیر خم ، سخن آغاز کن نامة مِهر علیg را باز کن   ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امیرمؤمنان امام علی (ع) – دیوان عترت خورشید

در مصيبت مولا علی g   از شما­تت­ها عليg عمري دلش فرسوده شد ديگر امشب از هجوم رنجها ، آسوده شد   ابن­ملجم زد چو شمشير جفا ، بر فرق او واي من! شيرازة قرآن زهم بگشوده شد   بود زينبh پيش از اين از مرگ مادر داغدار برغمش امشب ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امیرمؤمنان امام علی (ع) – دیوان عترت خورشید

شاهد دل­ربا   اول­الاوليا علي است عليg اعظم­الاصفيا ، علي است عليg   خاتم­الانبيا ، رسول خداست افضل­الاوصيا ، علي است عليg   بعد احمدo به كشتي اسلام به خدا، ناخدا ، علي است عليg   دين حق را بنا نهاد نبيo صاحب اين بنا ، علي است عليg   ...

ادامه نوشته »

سرودۀ استاد محمد قدسی برای امام زمان (عج) – دیوان عترت خورشید

نیم نگاه   من بی­قرار طلعت ماه توام بیا شب زنده­دار نیم نگاه توام بیا   در سر ، خیال سبزة خط تو پرورم آشفته حال خال سیاه توأم بیا   داغ غم تو بر جگر داغ­دار من در عاشقی بس­است گواه توأم بیا   از کوچه­های شهر ، گذر ...

ادامه نوشته »