دفتر سوم

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه سی و دوم،از بیت 1485 تا 1521

متن ابیات:از بیت 1485 تا 1489 **دويدن گاو در خانه آن دعا كننده به الحاح، قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ واله وَ سَلَّم إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُلِحّينَ فِى الدُّعاء زيرا عين خواست از حق تعالى و الحاح، خواهنده را به است از آن چه مى‏خواهد آن را از او ( ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه سی و یکم،از بیت 1420 تا 1484

متن ابیات:از بیت 1420 تا 1428 ( 1420) ميرِ احوال است نه موقوف حال                                    بندة آن ماه باشد ماه و سال‏ ( 1421) چون بگويد، حال را فرمان كند                          چون بخواهد جسم‏ها را جان كند ( 1422) منتهی نَبود كه موقوف است او                                منتظر بنشسته باشد حال ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه سی ام،از بیت 1386 تا 1419

متن ابیات : از بیت 1386 تا 1392 *حكايت* ( 1386) در صحابه كم بُدى حافظ كسى                            گر چه شوقى بود جانشان را بسى‏ (1387)ز آن كه چون مغزش در آگند و رسيد                                       پوست‏ها شد بس رقيق و واكَفيد ( 1388) قِشرِ ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و هشتم،از بیت 1354 تا 1385

متن ابیات:از بیت 1355 تا 1361 (1355)گفت اى نوح ار تو خواهى جمله را                                حشر گردانم بر آرم از ثرى‏ ( 1356) بهر كنعانى دل تو نشكنم                        ليكت از احوال، آگه مى‏كنم‏ ( 1357) گفت نه نه راضيَم كه تو مرا                              هم كُنى غرقه اگر بايد ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و هشتم،از بیت 1307 تا 1354

متن ابیات :از بیت 1307 تا 1330 دعوت كردن نوح عليه السلام پسر را و سر كشيدن او كه بر سر كوه روم و چاره كنم و منت تو نكشم ( 1307) دم مزن تا دم زند بهر تو روح                                    آشنا بگذار در كشتىِ نوح‏ ( 1308) همچو كنعان ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و هفتم،از بیت 1259 تا 1306

متن ابیات:از بیت 1259 تا 1269 اختلاف كردن در چگونگى و شكل پيل ( 1259) پيل اندر خانه تاريك بود                              عرضه را آورده بودندش هُنود ( 1260) از براى ديدنش مردم بسى                        اندر آن ظلمت همى‏شد هر كسى‏ ( 1261) ديدنش با چشم، چون ممكن نبود                              اندر ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و ششم،از بیت 1197 تا 1258

متن ابیات:از بیت 1197 تا 1214 **تشبيه كردن قرآن مجيد را به عصاى موسى و وفات مصطفى را عليه السّلام نمودن به خواب موسى و قاصدانِ تغيير قرآن را با آن دو ساحر بچه كه قصد بردن عصا كردند، چو موسى را خفته يافتند     ( 1197) مصطفى را وعده كرد ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و پنجم،از بیت 1157 تا 1196

متن ابیات:از بیت 1157 تا 1173 **فرستادن فرعون به مداين در طلب ساحران ( 1157) چون كه موسى باز گشت و او بماند                                اهل راى و مشورت را پيش خواند ( 1158) آن چنان ديدند كز اطراف مصر                                جمع آردشان شه و صرّاف مصر ( 1159) او بسى ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و چهارم،از بیت 1121 تا 1156

متن ابیات:از بیت 1121 تا 1135 ( 1121) از گزافه كى شدند اين قوم لنگ؟                                  فخر را دادند و بخريدند ننگ‏       ( 1122) پا شكسته مى‏روند اين قوم حج                              از حرج راهى است پنهان تا فرج‏   ( 1123) دل ز دانش‏ها بشستند اين فريق                        ز آن كه ...

ادامه نوشته »