خانه / چندرسانه ای / نهج البلاغه

نهج البلاغه

بحث پیرامون خطبة 80 و قصار 61 نهج البلاغه امیرمومنان علی (ع)-بخش سوم

بحث پیرامون خطبة 80 و حکمت 61 نهج البلاغه بخش سوم در قسمت دوم چهار پاسخ به آنانی که در اسناد نهج البلاغه و صحیفة سجادیه و امثال آن اشکالِ اِسنادی و محتوائی وارد می کنند داده شد و در این قسمت ادامة پاسخ ها: پنج: در کتاب زن در ...

ادامه نوشته »

نهج البلاغه خطبه 183 بخش سوم

بخش سوم : امام(علیه السلام) در این بخش از خطبه با تأکید هر چه بیشتر دعوت به تقوا و دلیل آن را ذکر مى فرماید. سپس از آثار تقوا سخن مى گوید و در ادامه درباره ناپایدارى دنیا و سفر آخرت و زاد و توشه آن که تقواست شرح پرمعنایى مى دهد. نخست ...

ادامه نوشته »