خطبه ها

نهج البلاغه خطبه 183 بخش سوم

بخش سوم : امام(علیه السلام) در این بخش از خطبه با تأکید هر چه بیشتر دعوت به تقوا و دلیل آن را ذکر مى فرماید. سپس از آثار تقوا سخن مى گوید و در ادامه درباره ناپایدارى دنیا و سفر آخرت و زاد و توشه آن که تقواست شرح پرمعنایى مى دهد. نخست ...

ادامه نوشته »