خانه / بایگانی برچسب: تحریف در قرآن

بایگانی برچسب: تحریف در قرآن

تدبر در قرآن شمارۀ 9

تدبر شمارۀ9: بحث تحریف در قرآن از قدیم در بین مفسران در خصوص تحریف در قرآن اختلاف بوده است ، گروهی نظر به تحریف داشته اند و گروهی مانند مرحوم شیخ صدوق ، شیخ طوسی، شیخ مفید ، سید مرتضی و دیگران مخالف تحریف بوده اند و آیه الله جوادی ...

ادامه نوشته »

تدبر در قرآن شمارۀ 9

تدبر شمارۀ9: بحث تحریف در قرآن از قدیم در بین مفسران در خصوص تحریف در قرآن اختلاف بوده است ، گروهی نظر به تحریف داشته اند و گروهی مانند مرحوم شیخ صدوق ، شیخ طوسی، شیخ مفید ، سید مرتضی و دیگران مخالف تحریف بوده اند و آیه الله جوادی ...

ادامه نوشته »