خانه / بایگانی برچسب: حسنه

بایگانی برچسب: حسنه

تدبردر قران شمارۀ 10

به نام خداوند مهربان تدبر در قرآن شمارۀ 10: به دنبالۀ مباحث قبلی در این بخش حَسَنه در قرآن را بحث می کنیم : یکی از واژه هایی که در قرآن کریم آیات متعددی در مورد آن آمده، حسنه است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، حسنه را مطلق نیکی و ...

ادامه نوشته »