خانه / بایگانی برچسب: داستان روستایی و شهری

بایگانی برچسب: داستان روستایی و شهری

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه پانزدهم، ابیات 626 تا 681

متن ابیات:از بیت 626 تا 636      ( 626) گفت اى خورشيدِ مهرت در زوال                                          گر تو خونم ريختى كردم حلال‏      ( 627) امشبِ باران به ما ده گوشه‏اى                                                تا بيابى در قيامت توشه‏اى‏      ( 628) گفت يك گوشه است آنِ باغبان                                            هست اينجا گرگ ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه چهاردهم، ابیات 559 تا 625

متن ابیات:از بیت 559 تا 566 (559) نور از ديوار تا خور مى‏رود                                                تو بد آن خور رو كه در خور مى‏رود       (560) زين سپس بستان تو آب از آسمان                                        چون نديدى تو وفا در ناودان‏ (561) معدن دنبه نباشد دام گرگ                                                كى شناسد معدن آن گرگ ...

ادامه نوشته »