خانه / بایگانی برچسب: درد

بایگانی برچسب: درد

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه ششم، ابیات 204 تا 235

متن ابیات :از بیت 204 تا 214 ( 204) خواندن بى‏درد از افسردگى است                 خواندن با درد از دل بردگى است‏ ( 205) آن كشيدن زير لب آواز را                     ياد كردن مبدأ و آغاز را ( 206) آن شده آواز صافىّ و حزين                   اى خدا وى مستغاث ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه پنجم، ابیات 156 تا 203

متن ابیات :ازبیت 156 تا 171 ( 156) اى خورنده خون خلق از راه بَرد                        تا نه آرد خون ايشانت نبرد ( 157) مال ايشان خون ايشان دان يقين                   ز آن كه مال از زور آيد در يمين‏ ( 158) مادر آن پيل بچگان كين كشد                  ...

ادامه نوشته »