خانه / بایگانی برچسب: ساحران

بایگانی برچسب: ساحران

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و پنجم،از بیت 1157 تا 1196

متن ابیات:از بیت 1157 تا 1173 **فرستادن فرعون به مداين در طلب ساحران ( 1157) چون كه موسى باز گشت و او بماند                                اهل راى و مشورت را پيش خواند ( 1158) آن چنان ديدند كز اطراف مصر                                جمع آردشان شه و صرّاف مصر ( 1159) او بسى ...

ادامه نوشته »