خانه / بایگانی برچسب: شرک و طاغوت

بایگانی برچسب: شرک و طاغوت

تدبر در قرآن شمارۀ 6

به نام خداوند مهربان مباحث قرآنی پیرامون تدبر شماره 6: در این بحث پیرامون خلیفه و عدل و شرک و خاسرین و هاد(هدایت کننده ) صحبت می کنیم اهل تسنن شیعه را مشرک می دانند و ما در اینجا این موضوع را یک بررسی قرآنی می کنیم که آیا ما ...

ادامه نوشته »