خانه / بایگانی برچسب: مارگیر

بایگانی برچسب: مارگیر

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و دوم،از بیت 1029 تا 1081

متن ابیات:از بیت 1029 تا 1052 ( 1029) اين سخن پايان ندارد ، مارگير                                      مى‏كشيد آن مار را با صد زَحير         ( 1030) تا به بغداد آمد آن هَنگامه جو                                            تا نهد هنگامه‏اى بر چار سو ( 1031) بر لبِ شط، مَرد، هنگامه نهاد                                              غلغله در شهرِ ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و یکم، ابیات 976 تا 1028

متن ابیات:از بیت 976 تا987 **حكايت مارگيركه اژدهاى فسرده را مُرده پنداشت در ريسمان ‏هاش پيچيد و آورد به بغداد       ( 976) يك حكايت بشنو از تاريخ گوى                                 تا برى زين راز سر پوشيده بوى‏       ( 977) مارگيرى رفت سوى كوهسار                                     تا بگيرد او، به افسون‏هاش مار     ...

ادامه نوشته »