خانه / بایگانی برچسب: من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائي فليطلب رباً سوائى

بایگانی برچسب: من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائي فليطلب رباً سوائى

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و هشتم،از بیت 1354 تا 1385

متن ابیات:از بیت 1355 تا 1361 (1355)گفت اى نوح ار تو خواهى جمله را                                حشر گردانم بر آرم از ثرى‏ ( 1356) بهر كنعانى دل تو نشكنم                        ليكت از احوال، آگه مى‏كنم‏ ( 1357) گفت نه نه راضيَم كه تو مرا                              هم كُنى غرقه اگر بايد ...

ادامه نوشته »