خانه / بایگانی برچسب: موسی و ساحران

بایگانی برچسب: موسی و ساحران

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و ششم،از بیت 1197 تا 1258

متن ابیات:از بیت 1197 تا 1214 **تشبيه كردن قرآن مجيد را به عصاى موسى و وفات مصطفى را عليه السّلام نمودن به خواب موسى و قاصدانِ تغيير قرآن را با آن دو ساحر بچه كه قصد بردن عصا كردند، چو موسى را خفته يافتند     ( 1197) مصطفى را وعده كرد ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و سوم،از بیت1082 تا 1120

متن ابیات:از بیت 1082 تا 1086 **پاسخ فرعون موسى را عليه السّلام         ( 1082) گفت فرعونش ورق در حكم ماست                          دفتر و ديوانِ حكم، اين دم مراست‏ ( 1083) مر مرا بخريده‏اند اهل جهان                                    از همه عاقل‏ترى تو اى فلان؟       ( 1084) موسيا خود را خريدى هين ...

ادامه نوشته »