خانه / بایگانی برچسب: موضوع جنسیت و سنخیت در نهج البلاغه

بایگانی برچسب: موضوع جنسیت و سنخیت در نهج البلاغه

تنظیم مباحث موضوعی مثنوی معنوی توسط استاد محمد قدسی- بحث جنسیت و سنخیت ارواح

جنسیت و سنخیت ارواح      ارواح در جهانی پیش از این جهان، با یکدیگر بوده اند و هر روحی با سنخ خود و جنس خود آشنا بوده است واژة جنسیت و سنخیت کاملا متشابه و مترادف نیستند و کاملا نیز از هم جدا نیستند و نسبت آن ها عموم و ...

ادامه نوشته »