خانه / بایگانی برچسب: نوح (ع)

بایگانی برچسب: نوح (ع)

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و هشتم،از بیت 1354 تا 1385

متن ابیات:از بیت 1355 تا 1361 (1355)گفت اى نوح ار تو خواهى جمله را                                حشر گردانم بر آرم از ثرى‏ ( 1356) بهر كنعانى دل تو نشكنم                        ليكت از احوال، آگه مى‏كنم‏ ( 1357) گفت نه نه راضيَم كه تو مرا                              هم كُنى غرقه اگر بايد ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و هشتم،از بیت 1307 تا 1354

متن ابیات :از بیت 1307 تا 1330 دعوت كردن نوح عليه السلام پسر را و سر كشيدن او كه بر سر كوه روم و چاره كنم و منت تو نكشم ( 1307) دم مزن تا دم زند بهر تو روح                                    آشنا بگذار در كشتىِ نوح‏ ( 1308) همچو كنعان ...

ادامه نوشته »