خانه / بایگانی برچسب: چرب کردن مرد لب خود

بایگانی برچسب: چرب کردن مرد لب خود

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه هفدهم، ابیات 732 تا 777

متن ابیات:از بیت 732 تا 746 چرب كردن مرد لافى لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بيرون آمدن ميان حريفان كه من چنين خورده‏ام و چنان ( 732) پوست دنبه، يافت شخصى مُستَهان                                هر صباحى چرب كردى سبلتان‏ ( 733) در ميانِ مُنعِمان رفتى ...

ادامه نوشته »