خانه / بایگانی برچسب: کاذب

بایگانی برچسب: کاذب

تدبر در قرآن شمارۀ 7

به نام خداوند مهربان تدبر در قرآن شمارۀ 7: در این برنامه پیرامون نتیجه گیری های تدبرشمارۀ 6 و ظالم بودن اهل تسنن به خاطر جعل ولایت کردن و در نتیجه مشمول لعنت خدا شدن و تحریف قرآن و ….. کسانی که تدبر شمارۀ (6) را مطالعه کردند به خوبی ...

ادامه نوشته »